SMART AUTOMATION

บริษัท สมาร์ท ออโตเมชั่น จำกัด บริษัทของเรานั่นมีคุณสมบัติมากมายที่ทำให้คุณลูกค้าต้องเลือกเรา Abilityพนักงานของเรามีประสบการณ์ การทำงานที่มากมายทั้งทีมออกแบบ และ Software Engineer ที่มีประสบการณ์ Machine Quality เครื่องจักรของบริษัทเราเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานความปลอดภัย Technology บริษัทของเราใช้วัฒนกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในโรงงานปัจจุบัน

About Us

SMART AUTOMATION

ระบบอัตโนมัติกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่โรงงานอุสาหกรรมในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องให้ความใส่ใจ ก่อนการใช้งานระบบนั้นๆควรจะมีการวางแผนการอย่างรัดกุม หรือเลือกที่ปรึกษาทางการวางระบบที่เชื่อใจได้ เพื่อให้การทำงานทุกอย่างออกมาได้เต็มประสิทธิภาพมากที่่สุด

ระบบ Automation คือ ระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถเริ่มต้นการทำงานได้เองผ่านการรันโปรแกรมที่วางเอาไว้ เพื่อช่วยในการควบคุม สั่งงาน หรือรับคำสั่งงานต่างๆ รวมถึงกำหนดการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Projects

Our clients

Projects

View Latest Profiles

Energy Management System Tesco Lotus

Energy Management System Tesco Lotus

 • Energy Management
 • Dash Board
 • Trend & Historical graph
 • Report
 • Online Internet

 

Lighting Monitoring  

Lighting Monitoring  ศูนย์กระจายสินค้า CP All

 • Control Lighting & Monitoring
 • Dash Board
 • Trend & Historical graph
 • Report
 • Online Internet

 

Automated Car Parking Management System

Automated Car Parking Management System

 • Barrier gate
 • Bluetooth Reader HIK
 • IP Camera (สำหรับส่องทะเบียน)
 • Visitor Software

Camera Monitoring CPF Animal Feed

Camera Monitoring CPF Animal Feed

 • IP Camera
 • Control lighting & Sweeper By Web browser or PC Software

Universal Measuring Machine SCG Nawaplastic Saraburi

Universal Measuring Machine SCG Nawaplastic Saraburi

 • Automatic Length, Weight, Thickness Measuring
 • Camera Vision Control
 • SCADA display
 • Data Logging
 • Alarm
 • Report

Additive Compound Weighing System SCG Nawaplastic Saraburi

Additive Compound Weighing System SCG Nawaplastic Saraburi

 • WinCC Scada
 • PLC S7-300,S7-400
 • Weighing Control
 • Report
 • Alarm
 • Data Logging
Latest News

Read Latest Updates