Smart Automation

ABOUT US
About Us

Experience & Skills

 • Design and Installation SCADA System
 • Design and Installation PLC Automation System
 • Design and Installation Shuttle
 • Data Logger and Recorder System
 • Analysis and Billing Energy with Power Meter
 • Web Base Software
 • Mobile Device Software
 • Research & Development
 • Installation of electrical system
 • Machine Vision System
 • Conveyor System

Smart Automation

 • ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551
 • ที่ตั้ง 16/15 ม.15 ต.บึงคำสร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
 • ดำเนินกิจการมาแล้ว 10 ปี
 • แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ

แนวคิดที่เรานำเข้ามาใช้คือการดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้  คำปรึกษา ให้ลูกค้ามีความชัดเจนในความต้องการของลูกค้าเอง แล้วเราจะ  นำเอาความต้องการเหล่านั้นมาเสนอเป็นทางเลือกที่เหมาะสม

บริษัท สมาร์ท ออโตเมชั่น จำกัด บริษัทของเรานั้นมีคุณสมบัติมากมายที่ทำให้คุณลูกค้าตต้องเลือกเรา Abilityพนักงานของเรามีประสบการณ์ การทำงานที่มากมายทั้งทีมออกแบบ และ Software Engineer ที่มีประสบการณ์ Machine Quality เครื่องจักรของบริษัทเราเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานความปลอดภัย Technology บริษัทของเราใช้วัฒนกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในโรงงานปัจจุบัน

เราคือบริษัทที่รับผลิต บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบออโตเมชั่น(Automation) มุ่งเน้นการให้บริการและคำแนะนำกับลูกค้าทุกระบดับ ตั้งแต่ผู้ประกอบการขนาดย่อมไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่ บนมาตรฐานการบริการเดียวกัน ด้วยทีมงานมืออาชีพที่เข้าใจรายละเอียดและความต้องการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเกิดความเชื่อมั่นและสามารถใช้สินค้านั่นๆ ได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ ภาพใต้งบประมาที่กำหนด ไว้โดยยังคงประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด

ระบบอัตโนมัติกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องให้ความใส่ใจ ก่อนการใช้งานระบบนั้นๆควรจะมีการวางแผนการอย่างรัดกุม หรือเลือกที่ปรึกษาทางการวางระบบที่เชื่อใจได้ เพื่อให้การทำงานทุกอย่างออกมาได้เต็มประสิทธิภาพมากที่่สุด

ระบบ Automation คือ ระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถเริ่มต้นการทำงานได้เองผ่านการรันโปรแกรมที่วางเอาไว้ เพื่อช่วยในการควบคุม สั่งงาน หรือรับคำสั่งงานต่างๆ รวมถึงกำหนดการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด