SMART AUTOMATION

เราคือบริษัทที่รับผลิต บริการออกแบบและติดตั้งระบบ ออโตเมชั่น (Automation) มุ่งเน้นการให้บริการและคำแนะนำกับลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ประกอบการขนาดย่อมไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่บนมาตรฐานการบริการเดียวกัน ด้วยทีมงานมืออาชีพที่เข้าใจรายละเอียดและความต้องการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเกิดความเชื่อมั่นและสามารถใช้สินค้านั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้โดยยังคงประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
บริษัท สมาร์ท ออโตเมชั่น จำกัด บริษัทของเรานั้นมีคุณสมบัติมากมายที่ทำให้คุณลูกค้าต้องเลือกเรา Ability พนักงานของเรามีประสบการณ์ การทำงานที่มากมายทั้งทีมออกแบบ และ Software Engineer ที่มีประสบการณ์ Machine Quality เครื่องจักรของบริษัทเราเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานความปลอดภัย Technology บริษัทของเราใช้นวัฒกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์อุสาหกรรมในโรงงานในปัจจุบัน
ระบบอัตโนมัติกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันจำเป็นจะต้องให้ความใส่ใจ ก่อนการใช้งานระบบนั้นๆควรจะมีการวางแผนการอย่างรัดกุม หรือเลือกที่ปรึกษาทางการวางระบบที่เชื่อใจได้ เพื่อให้การทำงานทุกอย่างออกมาได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดบริการให้คำปรึกษาและวางระบบสำหรับอุตสาหกรรมเลือกสรรอุปกรณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพสูง

ระบบ Automation คืออะไร?

ระบบ Automation คือ ระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถเริ่มต้นการทำงานได้เองผ่านการรันโปรแกรมที่วางเอาไว้ เพื่อช่วยในการควบคุม สั่งงาน หรือรับคำสั่งงานต่างๆ รวมถึงกำหนดการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด